ရည္ရြယ္ခ်က္

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္မူစနစ္ေပၚေပါက္ေစရန္။

၂။ မိမိတို႕၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမူ႕ကို မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေစေအာင္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္။

၃။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။

၄။ အေျခခံက်ေသာလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ်ရွိေေစရန္။ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၅။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္တကြ ကမာၻတစ္၀ွမ္းႏွင့္ပါ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနထိုင္သြားႏိုင္ေစရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္

၁။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၂။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လြတ္ေပးေရးႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္လာေစရန္ အဖက္ဖက္မွျမန္မာစစ္အစိုးရကို တြန္းအားေပးရန္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင့္တကြ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ တြန္းအားေပးမူ႕မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္။ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိသည္အထိ ဂ်ပန္မွေန၍ SND ( JAPAN ) အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္။

Tuesday, 7 February 2012

Hkun Htun Oo's message on Shan National Day or Shan State Day 7 Feb 2012

Sunday, 5 February 2012

65th Shan National Day in Japan

Photo News: 5 Feb 2012

Thursday, 10 November 2011

ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲ(တိုက်ိဳ)။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္။

ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မတရား ဖမ္းဆီးခံ ေနရေသာ ႏိူင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုပြဲႏွင့္ လက္မွတ္ေရထိုး လႈပ္ရွားမႈကို  ဂ်ပန္ေရာက္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တိုက်ိဳ ၿမိဳ႔ UN အေဆာက္အဦးေရွ႔၌ ယေန႔ ညေန ၃း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔ ဆႏၵျပ အခမ္းအနားသို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ၁၀၀ ခန္႔ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ မတရား အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး အျမန္ဆုံး ျပန္လြတ္ေပးရန္ႏွင့္  တိုင္းရင္းသားေဒသ ထိုးစစ္ဆင္ တိုကိခိုက္ ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖၚေဆာင္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုး လႈပ္ရွားမႈကို တိုက်ိဳရွိ ျမန္သံရုံးေရွ႔၌ ႏို၀င္ဘာလ ( ၁၀ ရက္၊ ၁၁ ရက္ေန႔ )တြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုတို႔မွ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲကို က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai kyaw Oo
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Moe Min Thu

Friday, 4 November 2011

Happy Shan New Year 2011 ( Japan )


အသင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္မူစနစ္ ေပၚေပါက္ေစရန္။
  • မိမိတို႕၏ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမူ႕ကို မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေစေအာင္ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ရန္။
  • ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္။
  • အေျခခံက်ေသာလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ်ရွိေေစရန္။
  • ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိွႏိုင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။